Przepisy Prawne


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
 
Poniżej link do projektu:
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne w zw. z wdrożeniem od dnia 9 lutego 2019 roku systemu weryfikacji autentyczności leków na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/161

Informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczący stosowania od dnia 9.02.2019 r. rozporządzenia delegowanego nr 2016/161 i obowiązków podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, importerów produktów leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi.
 
Poniżej link do projektu:
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

14 grudnia 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, w którym mowa m.in. o wsparciu finansowym dla aptek.

Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie:

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,709.html

 

Projekt obwieszczenia MZ w sprawie leków refundowanych na 1.01.2019 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia z 14.12.2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie listy aptecznej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych12019

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

     
Data ogłoszenia: 2018-09-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1773

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

 

Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

http://www.nia.org.pl/akty-prawne/