Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska - Koszalin

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach
Przepisy Prawne Archiwum


Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej
 
Szanowna Pani Prezes
W wyniku stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. znak: PLO.461.580.2016.BRB.664350, popartego opinią dr n. farm. Elwiry Telejko - Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej, nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje działania mające na celu przedstawienie powyższych zmian w refundacji leków recepturowych, oddziałom wojewódzkim NFZ oraz aptekom które mają podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
 
Zwracam się więc z prośbą o udostępnienie i przekazanie „Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców    farmaceutycznych    w    aptekach"    Okręgowym    Izbom    Aptekarskim    oraz zainteresowanym  farmaceutom. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

 
Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia  popartym opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej informuje, że nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców  farmaceutycznych  w  oryginalnym  opakowaniu   wytwórcy,   lub   jego   części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.
 
W rozumieruu Prawa farmaceutycznego 1 lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony  w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku  produktu leczniczego
weterynaryjnego  na  podstawie   recepty  wystawionej   przez  lekarz.a  weterynarii.  Zgodnie z ustawą o refundacji2, lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, przygotowany z surowców farmaceutycznych, lub z leków gotowych dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, jest wydawany świadczeniobiorcy za odpłatnością rycz łtową poć ·11arunkiem, że przepisana dav-,rka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotówego w formie stałej stosowanej doustnie.

Mając na uwadze powyższe Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że sporządzenie leku na podstawie składu określonego na recepcie lub według receptury zawartej w Farmakopei Polskiej, będzie podlegało refundacji ze środków publicznych po spełnieniu warunków określonych powyżej.

Natomiast wydawanie jednoskładnikowych (np. balsam peruwiański, wazelina biała) oraz wieloskładnikowych (np. maść cholesterolowa, gotowe mieszanki ziół) surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, nie będzie traktowane jako wykonanie leku recepturowego, ale jako sprzedaż gotowego surowca farmaceutycznego lub sporządzenie fasunku aptecznego, które nie podlega refundacji ze środków publicznych.

ORYGINALNY DOKUMENT - pobierz


powrót