Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska - Koszalin

Zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/5ml.
Przepisy Prawne Archiwum


Szanowni Państwo,
 
W imieniu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. niniejszym informujemy, że zgodnie
z Zawiadomieniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmianie uległa kategoria dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/Sml.


Powyższe oznacza, że również produkty znajdujące się już w obrocie z oznaczeniem na opakowaniu„Rp - lek wydawany na receptę" mogą być wydawane bez recepty.

Do pisma załączamy:
  • kopię zawiadomienia URPL nr UR.DZL.ZLN.4020.03170.2016.BPW.2o przyjęciu zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/5ml;
  • kopię decyzji URPL nr UR/ZD/0546/17 w sprawie zmiany kategorii dostepnosci produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/5ml.
Jednocześnie  wyjaśniamy, że zmiana kategorii dostępności produktu wchodzi w życie z dniem wydania Zawiadomienia o przyjęciu zmiany, czyli 11.04.2017 r.

POBIERZ DOKUMENT
 


powrót